Úvodní stránka

Vítejte na stránkách Základní umělecké školy Borovany

Jsme hudební škola, která se profiluje jako škola „borovanských“ a pro „borovanské“. Úzce spolupracuje se svým zřizovatelem – Městem Borovany a jeho institucemi při zajišťování různých kulturních akcí.

V ZUŠ Borovany poskytujeme umělecké vzdělávání v hudebním oboru a s tím související výchovu estetickou a etickou, připravujeme žáky pro amatérskou činnost, nadané jedince pak k dalšímu vzdělávání na odborných uměleckých školách.

Zaměřujeme se na harmonický rozvoj vzdělaného, všestranného a tvořivého hudebníka a dobře informovaného posluchače, samozřejmostí je individuální přístup.

Naším cílem je nejen vychovávat dobré muzikanty, ale zároveň vést žáky k celoživotnímu zájmu o hudbu.

Klademe důraz na kolektivní meziročníkovou a mezipředmětovou spolupráci žáků a učitelů v komorních a souborových uskupeních různého nástrojového a žánrového charakteru.

V ZUŠ se snažíme vytvářet optimální podmínky pro všechny a takové prostředí, kde se budou dobře cítit jak žáci i jejich učitelé, tak rodiče žáků i široká veřejnost.

Důležitými stavebními kameny naší školy pak je respektování základních etických principů a vyšších právních norem a také lidský rozměr.

Komentáře nejsou povoleny.