Základní informace

ZUŠ Borovany poskytuje základy uměleckého vzdělávání pro talentované zájemce ve věku zpravidla od šesti (případně od pěti) let až do dospělosti. Vyučování v ZUŠ probíhá v hudebním oboru. Pro zájemce nad 18 let je organizováno studium pro dospělé.

Studium v ZUŠ je podle věku rozděleno do několika období. Přípravné studium nabízíme pro děti 5 a 6 leté. Následné základní studium (pro žáky od 7 let) je rozděleno do dvou stupňů – I. stupeň trvá 7 let, studium II. stupně je čtyřleté (pro žáky od 14 let). Pro dospělé zájemce (od 18 let) nabízíme čtyřleté studium pro dospělé. Uvedené věky žáků jsou minimální a zároveň ideální pro daný stupeň, začít se studiem se dá ale kdykoliv.

Přípravné studium (od 5 do 6 let)

Přípravné studium je určeno pro děti ve věku 5 – 6 let. Do přípravného studia se nekoná talentová zkouška, u zájemců zjišťujeme pouze předpoklady pro vzdělávání. V hudebním oboru výuka probíhá především kolektivní formou. Nabízíme také možnost individuálního přípravného studia – skupinová výuka ve hře na nástroj nebo zpěv.

Cílem PS je vzbudit v dětech zájem, zvídavost, snažit se aktivizovat děti v elementárních činnostech pěveckých, pohybových, instrumentálních i poslechových. Kultivovat přirozený dětský hudební a taneční projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. V průběhu výuky učitelé spolupracují také s rodiči, usměrňují zájem žáků se zřetelem na následný výběr konkrétního hudebního nástroje. Absolvování PS v rozsahu jednoho až dvou let studia není povinné pro zahájení výuky v základním studiu I. stupně, je však doporučováno.

Současně s docházkou do kolektivní výuky PS (nebo třeba po prvním roce výuky) mohou budoucí hudebníci také absolvovat individuální přípravné studium ve hře na zvolený hudební nástroj. Obě studijní zaměření (kolektivní a individuální forma) se vhodně doplňují. V rámci individuálního přípravného studia nabízíme výuku nástroje nebo zpěvu 1x týdně v rozsahu 45 minut.

Pro žáky od 13-ti let a starší bez předchozí hudební průpravy zřizujeme jednoleté přípravné studium II. stupně. Individuální výuka probíhá 1x týdně.

Základní studium I. stupně (od 7 do 14 let)

Vyučování probíhá formou individuální výuky (příp. ve skupině 2 žáků). Zároveň s výukou hry na nástroj nebo zpěvu probíhá od 1. do 5. ročníku povinný předmět Hudební nauka. Od 4. ročníku přibývají postupně žákům některé další předměty – např. Komorní hra, Hra v souboru, Sborový zpěv.

Žákům nabízíme výuku v těchto studijních zaměřeních: Hra na: klavír, varhany, keyboard, kytara klasická,  akordeon, zobcové flétny, příčná flétna, saxofony, trubka, baskřídlovka, lesní roh, bicí nástroje, zpěv, klarinet a housle.

Základní studium II. stupně (od 14 do 18 let)

Je určeno pro žáky od 14 do 18 let. Pro přijetí do II. stupně není nutné absolvovat výuku na I. stupni. Pro žáky bez předchozí hudební průpravy zřizujeme jednoleté přípravné studium.

Zájemcům nabízíme výuku v těchto studijních zaměřeních: Hra na: klavír, varhany, keyboard, kytara klasická,  akordeon, zobcové flétny, příčná flétna, saxofony, trubka, baskřídlovka, lesní roh, bicí nástroje, zpěv, klarinet a housle.

Studium pro dospělé  (od 18 let)

Je určeno pro zájemce od věku 18 let. Horní věková hranice není omezena.

Zájemcům nabízíme výuku v těchto studijních zaměřeních: Hra na: klavír, varhany, keyboard, kytara klasická,  akordeon, zobcové flétny, příčná flétna, saxofony, trubka, baskřídlovka, lesní roh, bicí nástroje, zpěv, klarinet a housle.


Další informace v ŠVP nebo v kanceláři školy.

Vyučující – viz stránka kontakty.

Komentáře nejsou povoleny.